آيا شما لعن علني خلفا را مي پسنديد؟
(46.76%) 94
بله
(53.23%) 107
خير

تعداد شرکت کنندگان : 201