علامه طباطبایی ره بعد از نماز چه کسی را لعن می کرد ؟؟+جالب