نقل قول حجت الاسلام قرائتی: چیزی که در مملکت ما کم است، جگر است!