آيا شما لعن علني خلفا را مي پسنديد؟
(46.46%) 92
بله
(53.53%) 106
خير

تعداد شرکت کنندگان : 198